Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18ο/ 2012.
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18ο/ 2012.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18ο/ 2012.

Προκηρύξεις Διαγωνισμών για υπηρεσίες και προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από Υπηρεσίες της ΕΕ.

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 123-202191   
Θέμα: Επιτροπή - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό σύστημα στρατηγικής και πολιτικής ανάλυσης — Έκθεση τάσεων 3 — Διακυβέρνηση και ισχύς
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 350 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202191-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 10/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 123-202190    
Θέμα: Επιτροπή - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό σύστημα στρατηγικής και πολιτικής ανάλυσης — Έκθεση τάσεων 2 — Κοινωνία
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 350 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202190-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 10/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 123-202189
    
Θέμα: Επιτροπή - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό σύστημα στρατηγικής και πολιτικής ανάλυσης — Έκθεση τάσεων 1 — Οικονομία Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 350 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202189-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 10/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 123-202021    
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία  Άγκυρα: IPA — Τεχνική βοήθεια για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών
Ανώτατος προϋπολογισμός: 3 100 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202021-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 31/07/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 123-202020 
   
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία  Άγκυρα: IPA — Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του κανονισμού για τους έμμονους οργανικούς ρύπους
Ανώτατος προϋπολογισμός: 1 000 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202020-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 30/07/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 122-201253
    
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for the Environment / Climate Action) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία    Βρυξέλλες: Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης (ICZM) στο πλαίσιο της προσαρμογής των παράκτιων περιοχών στις κλιματικές αλλαγές
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 200 000 και 250 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201253-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0 

Προθεσμία: 22/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 122-201246    
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Enterprise and Industry) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Βρυξέλλες: Ανάλυση και δημιουργία μιας δικτυακής πύλης ΤΠΕ και μιας πύλης υποστήριξης του επιχειρηματικού τουρισμού
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 500 000 ΕUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201246-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 30/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 121-199941    
Θέμα: Οργανισμός (Cedefop)  - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία   Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μετάφρασης
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
τμήμα 1 (αγγλικά προς γαλλικά)
τμήμα 2 (αγγλικά προς γερμανικά)
τμήμα 3 (αγγλικά προς ισπανικά)
τμήμα 4 (αγγλικά προς ελληνικά)
τμήμα 5 (αγγλικά προς ιταλικά)
τμήμα 6 (αγγλικά προς πορτογαλικά)
τμήμα 7 (ελληνικά προς αγγλικά)
τμήμα 8 (γαλλικά και γερμανικά προς αγγλικά)
Ανώτατος προϋπολογισμός / Εκτιμώμενη Αξία: δεν διευκρινίζεται

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199941-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 30/07/2012

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
HBA Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0