Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17ο/ 2012.
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17ο/ 2012.

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17ο/ 2012.

Προκηρύξεις Διαγωνισμών για υπηρεσίες και προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από Υπηρεσίες της ΕΕ.

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 120-198094    
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Trade) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Βρυξέλλες: Εκτίμηση των επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα του εμπορίου (ΕΕΒ του εμπορίου) σε υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 200 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198094-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 13/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 120-197838   
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Αλγέρι: ENPI — Προμήθεια λογισμικών, εξοπλισμού και παιδαγωγικών βοηθημάτων για τις 3 σχολές ξενοδοχοϋπαλλήλων-τουρισμού της Αλγερίας 
Ανώτατος προϋπολογισμός / Εκτιμώμενη Αξία: δεν διευκρινίζεται

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197838-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 28/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 120-197813   
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία  Ζάγκρεμπ: IPA — Ανάπτυξη συστήματος πληροφορικής διεθνούς νομικής βοήθειας
Ανώτατος προϋπολογισμός: 333 333 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197813-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 13/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 120-197809    
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία  Ραμάλλα: ENPI — Πρόγραμμα της ΕΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
Ανώτατος προϋπολογισμός: 1 400 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197809-2012:TEXT:EL:HTML&src=0 

Προθεσμία: 30/07/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 119-195890    
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Enterprise and Industry) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες: Παρατηρητήριο επιχειρηματικής καινοτομίας
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 900 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195890-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0 

Προθεσμία: 10/09/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 119-195631
    
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προηγούμενη ενημερωτική προκήρυξη - Άνευ αντικειμένου   Βηρυτός: ENPI — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Ανώτατος προϋπολογισμός: 3 550 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195631-2012:TEXT:EL:HTML&src=0 

Προθεσμία: Προκαταρκτική ανακοίνωση (Ιούλιος 2012)

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 119-195629    
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid)  - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Άγκυρα: IPA — Προμήθεια εξοπλισμού για δοκιμές ελέγχου ποιότητας για εμβόλια και ορούς για ανθρώπους
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναί
Παρτίδα 1: ψυγείο και καταψύκτης.
Παρτίδα 2: ειδικά εργαστηριακά όργανα και εξοπλισμός.
Παρτίδα 3: βασικά εργαστηριακά όργανα και εξοπλισμός.
Παρτίδα 4: ειδικά εργαστηριακά όργανα και εξοπλισμός 2.
Παρτίδα 5: επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Παρτίδα 6: χρωματογράφοι και επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος (ICP-MS).
Παρτίδα 7: όργανα και εξοπλισμός για εργαστήριο ζώων.
Παρτίδα 8: Αναγνώστης μικροπλακών ELISA και πλυστικό μικροπλακών ELISA.
Ανώτατος προϋπολογισμός / Εκτιμώμενη Αξία: δεν διευκρινίζεται

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195629-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 17/09/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 117-192782    
Θέμα: Οργανισμός (Cedefop)  - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία   Θεσσαλονίκη: Συμπράξεις για τη δια βίου μάθηση στην Ευρώπη: Προς μια μεγαλύτερη «διαπερατότητα»
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 210 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192782-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0 

Προθεσμία: 20/08/2012

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0