Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16ο/ 2012.
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16ο/ 2012.

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16ο/ 2012.

Προκηρύξεις Διαγωνισμών για υπηρεσίες και προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από Υπηρεσίες της ΕΕ.

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 114-187952   
Θέμα: Επιτροπή (D.G. Environment/Climate Action) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες: Σχεδιασμός γεωργικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η καταλληλότητά τους για χρηματοοικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ)
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 85 000 και 100 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187952-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 13/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 112-184886    
Θέμα: Οργανισμός (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Λιουμπλιάνα: Υπηρεσίες φιλοξενίας υποδομής πληροφορικής
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 200 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184886-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 10/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 112-184880 
   
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Regional Policy)  - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Βρυξέλλες: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 2012CE160AT034 — Διάλογος περιφερειακής πολιτικής ΕΕ–Κίνας — Ενημερωτικές συνεδριάσεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 450 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184880-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 26/07/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 111-183498 
   
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Energy) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες: Μείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα στον τομέα της αεροπορίας
Ανώτατος προϋπολογισμός / Εκτιμώμενη Αξία: δεν διευκρινίζεται
 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183498-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 19/07/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 111-183494    
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Education and Culture)  - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες: Προπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 500 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183494-2012:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=0

Προθεσμία: 17/08/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 111-183334    
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid)  - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προηγούμενη ενημερωτική προκήρυξη - Άνευ αντικειμένου  Άγκυρα: IPA — Παροχή στήριξης για την προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο «δικαίωμα εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών» Ανώτατος προϋπολογισμός: 2 200 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183334-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: Προκαταρκτική ανακοίνωση (Ιούλιος 2012)

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 111-183332    
Θέμα: Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας (EuropeAid) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία  Βελιγράδι: IPA — Στήριξη της υλοποίησης των στρατηγικών για εσωτερικώς εκτοπισθέντες, πρόσφυγες και επαναπατριζόμενους — Νομική βοήθεια
Ανώτατος προϋπολογισμός: 1 500 000 EUR.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183332-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 20/07/2012

• Αριθμός Προκήρυξης: Ε.Ε. 2012/S 111-183495    
Θέμα: Επιτροπή (D.G. for Education and Culture) - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία  Βρυξέλλες: Δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την οικονομία της πολιτιστικής πολυμορφίας
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 750 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183495-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Προθεσμία: 10/08/2012

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0