Όροι Χρήσης
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών του Υπουργείου Εξωτερικών προγραμμάτων δεν θεωρείται υπεύθυνη πρόκλησης ζημίας προς τους χρήστες, που οφείλονται στη χρήση του, στην πρόσβασή του ή στη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Η πληροφορία που διατίθεται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου έχει σκοπό να αποτελέσει μόνο έναν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, ενώ γίνεται ουσιαστική προσπάθεια για να διατηρείται το περιεχόμενό του ενημερωμένο και ακριβές.

Τα έγγραφα που παρέχονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, έχουν ενημερωτικό σκοπό. Τούτων συγκρινόμενων με τα επίσημα έγγραφα που παρέχονται απ’ ευθείας από το Υπουργείο Εξωτερικών, ισχύοντα θεωρούνται τα τελευταία.

Η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή για την επικαιροποίηση περιεχομένου, που βρίσκεται σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων, σύνδεσμοι προς τις οποίες παρέχονται μέσα από τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το λόγο αυτό προστατεύονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση ή πώληση με σκοπό το κέρδος ή για άλλους σκοπούς.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα


Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα.

Διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες που υποβάλουν τα προσωπικά τους δεδομένα στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν τη διόρθωση ή την ενημέρωσή τους.

RSS Feeds

Ο παρών Ιστότοπος παρέχει δελτία Τύπου RSS 2.0 τα οποία μπορείτε να δείτε μέσω του φυλλομετρητή (Browser) σας, καθώς επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ελεύθερα στο Blog ή τον Ιστότοπό σας, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσής των.

| RSS ενημέρωση
RSS 2.0