Ηνωμένα Έθνη
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Ηνωμένα Έθνη

Το Σύστημα των Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών είναι μια αρκετά σύνθετη δομή που αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών Υπηρεσιών και Οργάνων με διαφορετικά θεσμικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Οι περίπου 40 αυτόνομες Υπηρεσίες που απαρτίζουν το Σύστημα αντιπροσωπεύουν μια παγκόσμια αγορά για αγαθά και υπηρεσίες κάθε είδους, της τάξης των 6 δις. Ευρώ ετησίως. Το 40 % περίπου του ποσού αυτού αφορά υπηρεσίες και το υπόλοιπο προμήθεια αγαθών. Η εν λόγω αγορά καθίσταται πολύ ελκυστική για ΜΜΕ καθώς κατά κύριο λόγο αφορά προκυρήξεις για προμήθειες και υπηρεσίες μικρού ή μεσαίου μεγέθους και σπανιότερα την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Ενδεικτικές υπηρεσίες που ζητούνται αφορούν:

 • υγεία
 • εκπαίδευση
 • ανθρώπινους πόρους
 • κατασκευή και μελέτη έργων υποδομής
 • διαχείριση φυσικών πόρων, καταστροφών
 • ενέργεια και περιβάλλον
 • χρηματοοικονομικά
 • δημοκρατική διακυβέρνηση
 • τοπική ανάπτυξη

Ενδεικτικά αγαθά που ζητούνται είναι:

 • τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα
 • εξοπλισμός ηλ. υπολογιστών, λογισμικό και τηλεπικοινωνιων
 • έπιπλα, οχήματα και εργαλεία
 • βιομηχανικός εξοπλισμός
 • ιατρικός εξοπλισμός και φάρμακα
 • οπτικοακουστικός και εκτυπωτικός εξοπλισμός και προμήθειες
 • εξοπλισμός εργαστηρίων

Οι διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης είναι απλούστερες από ότι για άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ανεξαρτήτως του ποια είναι η λήπτρια χώρα, χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα και το νόμισμα συναλλαγής είναι το δολάριο. Είναι σημαντικό επίσης ότι κάθε φορά που ζητούνται υπηρεσίες ή αγαθά, η χρηματοδότηση είναι ήδη εξασφαλισμένη και δεσμευμένη για το συγκεκριμένο σκοπό, πράγμα που σημαίνει ότι η ο προμηθευτής μπορεί να θεωρεί την εξόφληση δεδομένη, συνήθως εντός 30 ημερών μετά το πέρας του τρέχοντος μηνός.

Παρουσιάζονται παρακάτω (με φθίνουσα σειρά) οι υπηρεσίες και τα αγαθά που προκηρύσσουν τα Όργανα του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που διαχειρίζονται τα μεγαλύτερα κονδύλια, καθώς και οι διαδικασίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης το Γραφείο Υποστήριξης Διεθνών Προγραμμάτων σας παρέχει και το εγχειρίδιο: «Tο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών / Οδηγός Αξιοποίησης Επιχειρηματικών Ευκαιριών » για το πώς να διεκδικήσετε με επιτυχία συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα Όργανα του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών (πρόσβαση στο εγχειρίδιο παρέχεται στους εγγεγραμμένους χρήστες).

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών – UNDP (www.undp.org)
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Έργων - UNOPS (www.unops.org)
Τμήμα Προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών – UNPD (www.un.org/Depts/ptd/)
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων – WFP (www.wfp.org)
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (www.unicef.org)
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό – UNFPA (www.unfpa.org)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - WHO (www.who.org)
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες - UNHCR (www.unhcr.org)
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας – FAO (www.fao.org)
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East -UNRWA (www.un.org/unrwa)
Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας – IAEA (www.iaea.org)
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη - UNOG (www.unog.ch)
Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – UNIDO (www.unido.org)
Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – IFAD (www.ifad.org)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - UNESCO (www.unesco.org)
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη - UNOV (www.unov.org)
United Nations Office at Nairobi – UNON (www.unon.org)
Γραφείο Υποστήριξης Αποστολών του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών - UN/DPKO/OMS (www.un.org/depts/dpko/dpko/index.asp)
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα – UN Office on Drugs and Crime UNODC (www.unodc.org)
CTBTO (www.ctbto.org)
Ερυθρός Σταυρός (www.redcross.org)

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
HBA Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0