Παγκόσμια Τράπεζα
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Παγκόσμια Τράπεζα

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB - World Bank / World Bank Group) αποτελείται από πέντε συνδεδεμένους οργανισμούς:

 • Το Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (IDA-International Development Association). Ο IDA παρέχει ενισχύσεις και άτοκα δάνεια και επικεντρώνει τη δραστηριότητα του στις χώρες με το χαμηλότερο εισόδημα.
 • Τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD-International Bank for Reconstruction and Development). Η IBRD δανείζει με χαμηλά επιτόκια, αναπτυσσόμενες χώρες μεσαίου εισοδήματος.
 • To IFC-International Finance Corporation . Το IFC λειτουργεί με εμπορικά κριτήρια, επενδύοντας αποκλειστικά και μόνο σε κερδοσκοπικά projects.
 • Το Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού Διαφορών που σχετίζονται με Επενδύσεις (ICSID-International Centre for Settlement of Investment Disputes)
 • Τον Οργανισμό Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA-Multilateral Investment Guarantee Agency).

Οι προκηρύξεις που παρουσιάζονται στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων αφορούν τους δύο πρώτους οργανισμούς, IDA και IBRD.
Η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη και τεχνική βοήθεια ζωτικής σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις και τεχνική βοήθεια στις κυβερνήσεις των κρατών μελών (185, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) σε κυβερνητικούς οργανισμούς ή σε ιδιωτικούς φορείς για τους οποίους εγγυώνται οι κυβερνήσεις. Η αξία των παροχών ανέρχεται σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται έχουν ως αποτέλεσμα τη σύναψη 40.000 συμβάσεων, η αξία των οποίων κυμαίνεται μεταξύ λίγων χιλιάδων και πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2006, η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδότησε σε αναπτυσσόμενες χώρες 279 projects συνολικής αξίας 23,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να μπείτε στη βάση δεδομένων στην οποία εμφανίζονται τα projects της Τράπεζας πατήστε εδώ.

Οι φορείς που πρωταγωνιστούν στα
projects που υλοποιούνται με τη βοήθεια αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων είναι η IBRD και ο IDA, ενώ και το IFC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία.
Η δράση του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας καλύπτει έξι μείζονες γεωγραφικές περιοχές:

 • Την (Υποσαχάρια) Αφρική
 • Την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό
 • Τη Νότια Ασία
 • Την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία
 • Τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική
 • Τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Μολονότι η έδρα της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η Ουάσινγκτον, μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της λαμβάνει χώρα στα κράτη αποδέκτες.

Οι τομείς που καλύπτουν τα projects της Τράπεζας είναι: γεωργία, αλιεία και δασοκομία· δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση· πληροφορική και τηλεπικοινωνίες· εκπαίδευση· χρηματοοικονομικά· υγεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες· βιομηχανία και εμπόριο· ενέργεια και μεταλλεία· μεταφορές· ύδατα, δημόσια υγιεινή και προστασία από πλημμύρες.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διεθνών Προγραμμάτων σας παρέχει το εγχειρίδιο: Κύκλος Έργου (Project Cycle) και διαγωνιστικές διαδικασίες του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για το πώς να διεκδικήσετε με επιτυχία συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα (πρόσβαση στο εγχειρίδιο παρέχεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες).

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0