Δράσεις Υποστήριξης
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Δράσεις Υποστήριξης

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Υποστήριξης περιλαμβάνουν:

1. Λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τους στόχους των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, και τα κριτήρια επιλεξιμότητας φορέων για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα, καθώς επίσης και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τους Πολυμερείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.

2. Early intelligence σχετικά με το προγραμματισμό προκήρυξης έργων, υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών των πολυμερών χρηματοδοτικών οργανισμών. Η πληροφόρηση αφορά προσκλήσεις υποβολής προσφορών (call for tenders) και προτάσεων (call for proposals) για αναπτυξιακά έργα που ήδη έχουν δημοσιευθεί ή επίκειται η δημοσίευσή τους. Εξαιτίας του προνομιακού χαρακτήρα της, η πληροφόρηση είναι προσβάσιμη μόνο για εγγεγραμμένα μέλη.

3. Υποστήριξη και καθοδήγηση στους Έλληνες ενδιαφερομένους, έπειτα από αίτημά τους για τον προσδιορισμό του κατάλληλου χρηματοδοτικού ή επενδυτικού προγράμματος. Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης παρέχει διευκρινίσεις τεχνικών και νομικών ζητημάτων που αφορούν στην υποβολή προσφορών/προτάσεων και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με τους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

4. Το Γραφείο Υποστήριξης μέσω του δικτύου των Αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών, παρέχει υποστήριξη σε ελληνικούς φορείς για την εξεύρεση εταίρων σε διεθνές επίπεδο (στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις λήπτριες-αναπτυσσόμενες χώρες) για τον σχηματισμό ισχυρών κοινοπραξιών (consortia).

5. Εγχειρίδια Μεθοδολογίας προς τους ελληνικούς φορείς σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για κάθε ένα από τους πολυμερείς οργανισμούς. Τα Εγχειρίδια αυτά παρέχουν ενημέρωση αναφορικά με τις φάσεις διεξαγωγής διαγωνισμού, σύναψης συμβάσεων και εφαρμογής ενός αναπτυξιακού έργου.

6. Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες.

7. Επιχειρηματικές αποστολές σε λήπτριες χώρες στο πλαίσιο έργων (projects) αναπτυξιακού χαρακτήρα.

8. Δικτύωση των ελληνικών φορέων με τους εκπροσώπους των τμημάτων ανάθεσης έργων (projects).

Επιπλέον το Γραφείο Υποστήριξης επεξεργάζεται την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (“match-making”), σε επίπεδο Τεχνικής Βοήθειας προς αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την προώθηση της ελληνικής τεχνογνωσίας διεθνώς. Το εν λόγω σύστημα ταυτοποίησης είναι υπό κατασκευή και θα ενταχθεί στις υπηρεσίες του Γραφείου Υποστήριξης.

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0