Αποστολή - Στόχοι
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Αποστολή - Στόχοι

Αποστολή του Γραφείου Υποστήριξης Διεθνών Προγραμμάτων είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών των ελληνικών φορέων (επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι φορείς) στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας προς χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Στόχοι:

 1. Ευαισθητοποίηση των ελληνικών φορέων για τους αναπτυξιακούς στόχους των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας από πολυμερείς αναπτυξιακούς οργανισμούς.
 2. Ενημέρωση και κατάρτιση των ελληνικών φορέων για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας.
 3. Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών φορέων μέσα από την υλοποίηση έργων (projects) στο πλαίσιο προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας.
 4. Δημιουργία ισχυρών διεθνών κοινοπραξιών για την αποτελεσματική διεκδίκηση συμβάσεων έργου (projects).
 5. Ταυτοποίηση της ζήτησης από πολυμερείς αναπτυξιακούς φορείς για τεχνική βοήθεια και της ελληνικής προσφοράς σε τεχνογνωσία.

 

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
HBA Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0