Εκπαίδευση
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Εκπαίδευση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ AGNES CHAMPION, 23 Ιουνίου 2008, Περιγραφή της «Σύμβασης–Πλαίσιο» (“Framework Contract”) για το 2009
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CECILIA SAGER - KARIN C. MILLETT , 11 Σεπτεμβρίου 2008, Επενδύοντας στις Αναδυόμενες Ευρωπαϊκές Αγορές: Τάσεις και Προοπτικές
() ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PASCALE BONZOM, 12 Σεπτεμβρίου 2008, Διαμορφώνοντας Ανοικτές Αγορές στις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ RAUL MATEUS, 14 Σεπτεμβρίου 2008, Ευκαιρίες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Χώρες–Λήπτριες Αναπτυξιακής Βοήθειας στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΗ, 25 Σεπτεμβρίου 2008,Περιγραφή των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων (“Calls for Proposals”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PIERRE GHILAIN, 25 Σεπτεμβρίου 2008,Περιγραφή της Διαδικασίας Εγγραφής στο Σύστημα PADOR (Potential Applicant Data On-Line Registration) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JEAN-LOUIS VILLE, 25 Σεπτεμβρίου 2008, Περιγραφή των Προκηρύξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Σύναψη Συμβάσεων Υπηρεσιών
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JEAN-LOUIS VILLE, 25 Σεπτεμβρίου 2008,Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (European Neighbourhood Policy–ENPI): Μεταβαίνοντας από τα Προγράμματα TACIS και MEDA στο ENPI
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΠΟΥΡΑΤΣΗ, 25 Σεπτεμβρίου 2008,Περιγραφή των Θεματικών Χρηματοδοτικών Μέσων και Προγραμμάτων της EuropeAid: τα Θεματικά Προγράμματα του Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI), το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) και ο Μηχανισμός Σταθερότητας (IfS)
() ()ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SUSAN STRUCK (HLCM Procurement Network Secretariat) – NEILS RAMM (UNGM), 25 Νοεμβρίου 2008,
Γενική περιγραφή του Συστήματος Προμηθειών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
() ()

ΟΗΕ – Γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων (UN - General conditions of contract)
Πρακτικές οδηγίες (Practical tips)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ NEILS RAMM (UNGM), 25 Νοεμβρίου 2008,
Αναλυτική περιγραφή -βήμα προς βήμα- της διαδικασίας εγγραφής στο United Nations Global Marketplace .
() ()

UNGM – Εγχειρίδιο χρήσης για προμηθευτές (UNGM – User manual for suppliers)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SUSAN STRUCK (HLCM Procurement Network Secretariat), 25 Νοεμβρίου 2008,
Αναλυτική περιγραφή των διαγωνιστικών διαδικασιών του συστήματος προμηθειών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για αγαθά και υπηρεσίες με τη χρησιμοποίηση μελετών περιπτώσεως (case studies).
() ()

Μελέτη περιπτώσεως: Φαρμακευτικά προϊόντα
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης (WHO – Instructions for the completion of the application form)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗ (Ειδικός Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, Υπουργείο Εξωτερικών), 20 Ιανουαρίου 2009
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΣΤΑ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας,Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 20 Ιανουαρίου 2009, ICT for Competitiveness and Innovation
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ (EACI, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 20 Ιανουαρίου 2009,
Executive Agency for Competitiveness and Innovation
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ (ΓΔ Οικονομικών και ΧρηματοδοτικώνΥποθέσεων–Λουξεμβούργο, ECFIN-L2), 20 Ιανουαρίου 2009, Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) - Χρηματοδοτικά Μέσα
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ STEFANO FONTANA (Μονάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
ΓΔ Έρευνας και Τεχνολογίας,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 20 Ιανουαρίου 2009, SMEs in the Seventh Framework Programme
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ULLA HUDINA (ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 20 Ιανουαρίου 2009,
European Union SME policies
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ AURELIO POLITANO (ΓΔ Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 20 Ιανουαρίου 2009,
CIP instruments supporting Eco-innovation
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/HELP-FORWARD Network), 20 Ιανουαρίου 2009,
Η ελληνική κοινοπραξία, Enterprise Europe Network - Hellas
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), 20 Ιανουαρίου 2009, European Investment Fund
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ (ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 20 Ιανουαρίου 2009, Enterprise Europe Network, στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ALEXANDER MCPHAIL (Lead Water and Sanitation Specialist, Παγκόσμια Τράπεζα), 23 Μαρτίου 2009, Περιγραφή δύο (2) προκηρύξεων για την εκπόνηση τεχνικών μελετών στο πλαίσιο του έργου “Red Sea – Dead Sea Water Conveyance Study Program” της Παγκόσμιας Τράπεζας.
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PASCALE BONZOM (UNDP Private Sector Engagement Policy Specialist), 2 Απριλίου 2009, Περιγραφή του ρόλου του UNDP στη διαμεσολάβηση (“brokering”) για την αξιοποίηση ευκαιριών υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
( ) ( )ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΝΑΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗ (Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Wharton School - University of Pennsylvania, το INSEAD και το Johns Hopkins University School for Advanced International Studies), 2 Απριλίου 2009, Περιγραφή των μηχανισμών για την εδραίωση εμπιστοσύνης στην αγορά με στόχο τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ
( ) ( )

Το Γραφείο Υποστήριξης σχεδιάζει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς ελληνικές εταιρίες και ΜΚΟ σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας από πολυμερείς οργανισμούς.Επισκεφθείτε την σελίδα Δραστηριότητες ώστε να ενημερωθείτε για επικείμενα σεμινάρια.

Το αντικείμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων αφορά στο τρόπο με τον οποίο διεκδικούνται συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμήθειες αγαθών από την Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Europeaid.

Όσον αφορά την Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη, εκπρόσωποι των πολυμερών αυτών οργανισμών σκιαγραφούν τις συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες των οργανισμών και υποδεικνύουν τρόπους προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρηματιών.

Ενδεικτικά, τα σεμινάρια πραγματεύονται τα εξής ζητήματα:

 • Παρουσίαση του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και των διαγωνιστικώνδιαδικασιών και δραστηριοτήτων τους (εγγραφή στο μητρώο των πιθανών προμηθευτών και συμβούλων, οδηγίες για τη σύνταξη προσφορών ή προτάσεων, νομικές πτυχές των διαγωνιστικών διαδικασιών, πρακτικές συμβουλές).
 • Θεματικά εργαστήρια στο πλαίσιο των οποίων δίδεται έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς (εκπαίδευση και κατάρτιση, ο ρόλος των συμβούλων, προστασία του περιβάλλοντος, αγαθά και υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφορικής, προμήθειες στο πλαίσιο ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων).
 • Δικτύωση ελληνικών επιχειρήσεων με τους υπευθύνους προμηθειών του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όσον αφορά την Ε.Ε., το Γραφείο Υποστήριξης παρέχει σεμινάρια κατάρτισης για διεκδίκηση συμβάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (call for proposals) και στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών (call for tenders).

Ενδεικτικά, τα σεμινάρια πραγματεύονται:

1.Προσδιορισμό του περιεχομένου μιας προτεινόμενης ενέργειας (project) που συμπεριλαμβάνει:

 • Σχηματισμό ισχυρών κοινοπραξιών (consortia)
 • Διαμόρφωση βιώσιμου σκεπτικού
 • Logistics και οργανωτικός σχεδιασμός

2.Σύνταξη / συμπλήρωση της αίτησης που συμπεριλαμβάνει:

 • Προσδιορισμό του συνολικού προϋπολογισμού της ενέργειας (project)
 • Οι διάφοροι τύποι προσκλήσεων και προκηρύξεων
 • Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης
 • Επιλέξιμοι υποψήφιοι
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα του αιτούντος
 • Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
 • Προθεσμίες υποβολής αίτησης
 • Επιλέξιμες δαπάνες
 • Οι κανόνες που διέπουν την υποβολή της αίτησης

3.Υλοποίηση και διαχείριση του χρηματοδοτούμενου έργου:

 • Η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου
 • Οι κανόνες που διέπουν τη σύμβαση
 • Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης/χρηματοδότησης
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση της ενέργειας (project) - διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση του έργου
 • Η τελική έκθεση
 • Η αξιολόγηση του έργου

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0