Δικτύωση
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Δικτύωση

Η αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων εξωτερικής βοήθειας συνδέεται άμεσα με την δικτύωση των ελληνικών φορέων σε πολλαπλά επίπεδα.

Πρώτον, οι ελληνικοί φορείς είναι σκόπιμο να αποκτήσουν πρόσβαση στα στελέχη-κλειδιά των πολυμερών οργανισμών, ώστε να προωθούν το αντικείμενο τεχνογνωσίας τους.

Δεύτερον, δεδομένου του αποκεντρωμένου τρόπου διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, η υποστήριξη των ελληνικών φορέων ενισχύεται από την προβολή τους σε επίπεδο φορέων υλοποίησης (π.χ. κατά τόπους υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί) ληπτριών χώρων.

Τρίτον, η διεκδίκηση πόρων εξωτερικής βοήθειας προϋποθέτει τον σχηματισμό ισχυρών κοινοπραξιών (consortia) κατά τη διαδικασία υποβολής πρότασης/προσφοράς.

Για την αποτελεσματική δικτύωση των ελληνικών φορέων, το Γραφείο Υποστήριξης Διεθνών Προγραμμάτων έχει συμπεριλάβει στον προγραμματισμό τις παρακάτω δράσεις δικτύωσης:

 • Face-to-face meetings με στελέχη των πολυμερών οργανισμών (π.χ. procurement officers)

 • Επιχειρηματικές αποστολές σε λήπτριες χώρες όπου θα πραγματοποιούνται συναντήσεις των ελληνικών φορέων με τους κατά τόπους διαχειριστές προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας καθώς και με εκπροσώπους του κρατικού μηχανισμού των ληπτριών χωρών.

 • Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για τον σχηματισμό ισχυρών κοινοπραξιών, με αντίστοιχους εταίρους τόσο σε επίπεδο χωρών της ΕΕ όσο και σε επίπεδο ληπτριών χωρών.

Εάν αναζητείτε εταίρους από χώρες της ΕΕ, συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα και στείλτε την στο ή με fax στο 2103684145. Το Γραφείο Υποστήριξης θα σας ενημερώσει για το ενδιαφέρον άλλων ευρωπαϊκών φορέων να συμμετάσχουν στη πρόταση/προσφορά που σκοπεύετε να υποβάλλετε.

Εάν αναζητείτε εταίρους στις λήπτριες χώρες, επικοινωνήστε το αίτημα σας στο , ώστε το Γραφείο Υποστήριξης σε συνεργασία με τις κατά τόπους Πρεσβείες μας, να εντοπίσει δυνητικούς εταίρους.

Παράλληλα, όσον αφορά την αναζήτηση εταίρων από φορείς Κρατών-Μελών της ΕΕ (εκτός της Ελλάδας), σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιοποιούνται στην ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις» στην Αρχική Σελίδα.

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
HBA Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0